Nasza oferta

SZKOLENIA BHP

PIERWSZA POMOC

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

METODYKA SZKOLENIA

AUDYT BHP I PPOŻ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

KOMISJA BHP

POMIARY CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY

INSTRUKCJE BHP

E-LEARNING

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

ZAGROŻENIA ZAWODOWE

ANALIZA BHP

WYPADKI W PRACY I W DRODZE

REJESTRY WYPADKÓW, CHORÓB ZAWODOWYCH, Z10

GUS, ZUS, PIP, PIS

MEDYCYNA PRACY

PRZEGLĄD PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

ADMINISTRACJA KADROWA

USŁUGI KSIĘGOWE

RZECZOZNASTWO BHP I PPOŻ

HACCP

GHP/GMP