15 lutego, 2024

Ukończone szkolenie SEP stanowi nie tylko atut w oczach potencjalnego pracodawcy, lecz przede wszystkim daje szeroką wiedzę z zakresu dozoru i eksploatacji sieci energetycznych. Na czym dokładnie polega tego rodzaju kurs i kiedy warto go odbyć?

Czym są uprawnienia SEP?

O uprawnieniach SEP można mówić w kontekście szeroko pojętej elektryki. Samo posiadanie wiedzy teoretycznej okazuje się niewystarczające do tego, aby podjąć pracę w zawodzie. Potrzebne są umiejętności praktyczne, gdyż nieprawidłowe posługiwanie się prądem stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, a dodatkowo może sporo kosztować w ujęciu ekonomicznym. Uprawnienia SEP to w rzeczywistości oficjalne dokumenty wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Są one honorowane przez pracodawców w całym kraju, świadcząc o tym, że kandydat do pracy posiada niezbędne do podjęcia zatrudnienia umiejętności.

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP nie są kategorią jednolitą. Wyróżnić możemy 3 ich rodzaje:

  • kursy SEP G1- przeznaczone są dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem instalacji, sieci lub urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
  • kursy SEP G2- przeznaczone dla osób, które zdobyć uprawnienia w zakresie dozoru oraz instalacji wszelkich urządzeń i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło,
  • kursy SEP G3- przeznaczone są dla osób, które chcą podjąć pracę w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń używających paliwa gazowe.

Każde uprawnienie musi zostać oznaczone jako „E” lub „D”. W pierwszym przypadku mowa o eksploatacji, w drugim o dozorze urządzeń.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Uprawnienie SEP otwierają drzwi do kariery, jednak aby je zdobyć, trzeba dopełnić pewnych formalności. W pierwszej kolejności należy odbyć specjalistyczny kurs, który pozwala zdobyć wiedzę w wyżej wymienionych zakresach. Jest on przeznaczony dla osób pełnoletnich, które posiadają wykształcenie minimum podstawowe. Nie ma natomiast żadnych wymogów dodatkowych, takie jak doświadczenie zawodowe czy ukończenie innego rodzaju kursów specjalistycznych. Następnie trzeba uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest ono również odpowiedzialne za wydanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień.

Jak wyglądają kursy SEP?

Kursy SEP często kojarzone są z wielogodzinnymi wykładami, jednak w rzeczywistości ich formuła dostosowana jest do potrzeb kursantów. Ci chcą pozyskać jak największą dawkę wiedzy w możliwie krótkim czasie. Samo szkolenie trwa zwykle od kilku godzin do kilku dni, w zależności od rozkładu konkretnego. Najczęściej wiedzę można pozyskać w ciągu 2 dni. Warto mieć na uwadze, że szkolenie ma charakter teoretyczny, przez co nie trzeba odbywać go stacjonarnie. Szkolenia SEP online zyskują coraz większą popularność, choć oczywiście taka forma nie będzie odpowiednia dla każdego. Prowadzący omawia kolejne zagadnienia, zwracając przy tym uwagę na najważniejsze aspekty.

Szkolenia SEP a wiedza praktyczna

W czasie szkolenia SEP uczestnicy nie wykonują poszczególnych zadań praktycznych- ma to związek również z formułą egzaminu, którego celem jest sprawdzenie przygotowania do wykonywania zawodu. Niemniej jednak prowadzący skupia się również na kwestiach, które powinny w szczególności zainteresować młodych adeptów zawodu. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej odnaleźć się na nowy stanowisku już po uzyskaniu niezbędnych uprawnień. Szkolenia SEP Warszawa ukierunkowane są na przekazywanie wiedzy, która okazuje się niezbędna na egzaminie, ale nie omijają zagadnień praktycznych, z życia codziennego.

Na co zwrócić uwagę, wybierając szkolenie SEP?

Szkolenie SEP można dziś odbyć bez większego problemu- organizowane jest przez wiele podmiotów, zarówno stacjonarnie, jak i online. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na:

  • doświadczenie osób prowadzących szkolenie,
  • renomę, jaką cieszy się organizator,
  • rozkład zajęć,
  • cenę.

Dobre i tanie szkolenia BHP w Warszawie, w tym również szkolenia z zakresu SEP, organizowane są przez firmę z wieloletnim doświadczeniem. Ważne, aby odbycie kursu dawało realne przygotowanie do egzaminu, a udostępnione materiały pomagały systematyzować wiedzę. Szkolenie SEP można rozpocząć w każdym momencie- konieczne jest jedynie spełnienie wymagań formalnych oraz wniesienie wymaganej opłaty. Czasami tego typu kursy organizowane są również przy zakładach pracy i opłacane ze środków pracodawcy- wtedy też pod kątem merytorycznym wyglądają tak samo, zmieniają się jednak godziny prowadzenia zajęć.