Jak zorganizować ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników?

14 grudnia, 2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne w każdej firmie. Nie ma znaczenia to, w jakiej branży działamy. Zawsze powinniśmy widzieć, jak dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób czy jak zachować się w razie wypadku. Właśnie dlatego ćwiczenia ewakuacyjne organizowane przez pracodawcę lub specjalistyczną firmę doradczą BHP Warszawa w firmie są konieczne. Na chwilę obecną prawo mówi o obowiązku regularnego przeprowadzania ich w każdej firmie. A odpowiedzialnym za ich organizację jest zawsze właściciel/zarządca obiektu budowlanego. Jak zatem powinny wyglądać ćwiczenia ewakuacyjne? O czym warto jeszcze pamiętać?

Ćwiczenia ewakuacyjne przepisy

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, okresowe ćwiczenia ewakuacyjne muszą być wykonywane raz na dwa lata przez zarządcę lub właściciela budynku, w którym na stałe przebywa przynajmniej 50 osób.>

Jak często przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne?

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Jak powinny wyglądać ćwiczenia ewakuacyjne?

Warto dobrze przygotować dane ćwiczenia ewakuacyjne Przepisy będą nam w tym pomocne. Jako że takie przedsięwzięcie powinno się odbyć w najmniej oczekiwanym momencie dla pracowników, warto dobrze przemyśleć tę porę. Chodzi bowiem o to, by nie doprowadzić do zbytniej dezorganizacji pracy. Najlepszy jest czas niedługo po rozpoczęciu dnia roboczego.

W całym ćwiczeniu obserwatorzy pełnią ważną funkcję. Muszą bowiem notować wszelkie spostrzeżenia, a szczególnie nieprawidłowości, które zostaną potem przedstawione w formie raportu.

Ćwiczenia ewakuacyjne przygotowane przez firmę z zewnątrz

Nie zawsze musimy sami podejmować się organizowania takich ćwiczeń ewakuacyjnych. Często lepiej pozostawić to profesjonalnej firmie, która ma doświadczenie i wie, na co zwrócić uwagę już na etapie samego przygotowywania się do tego przedsięwzięcia. Z większą łatwością wychwycą wszelkie nieprawidłowości, przygotują raport, a potem pomogą w przygotowaniu planu na zoptymalizowanie działań przeciwpożarowych.

Najważniejsze jest jednak w tym wszystkim to, by przygotować pracowników na różne wydarzenia, jakie mogą mieć miejsce w zakładzie pracy. Dzięki temu, gdy dojdzie do wypadku, będą wiedzieli jak się zachować.