Kiedy pracownik powinien odbyć szkolenie BHP?

13 marca, 2024

Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiedzialność ponosi przede wszystkim pracodawca. Do jego obowiązków należy między innymi organizacja szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych dla pracowników. Kiedy osoba zatrudniona w zakładzie powinna odbyć szkolenie wstępne? Jak często należy utrwalać wiedzę w ramach szkoleń okresowych?

Szkolenie wstępne BHP- dla kogo?

Szkolenie wstępne BHP dedykowane jest pracownikom, którzy podejmują zatrudnienie w nowym miejscu. Musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego do obowiązków. Pracodawcy często zastanawiają się, czy szkolenie bhp musi być w pierwszym dniu pracy? Odpowiedź brzmi: szkolenie musi odbyć się najpóźniej w pierwszym dniu pracy, ale jeszcze zanim pracownik zacznie ją wykonywać. Kurs obejmuje instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Co istotne, jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, odbywa jeden instruktaż ogólny oraz instruktaże stanowiskowe dopasowane do poszczególnych stanowisk.

Szkolenia okresowe BHP- jak często należy je przeprowadzać?

Kwestia szkoleń okresowych BHP została szczegółowo uregulowana w przepisach. Częstotliwość ich przeprowadzania zależy przede wszystkim od rodzaju stanowiska, na jakim zatrudniony jest pracownik. Szkolenie BHP musi odbyć się:

  • raz w roku- w przypadku pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
  • raz na 3 lata- w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • raz na 5 lat- w przypadku osób kierujących zespołami pracowników, osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji; pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby; pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • raz na 6 lat- w przypadku pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenia BHP okresowego nie trzeba przeprowadzać, jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku administracyjno-biurowym w firmie, dla której ze względu na profil działalności ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Kiedy pracownik odbywa szkolenie BHP?

Pracodawcy często zadają sobie pytanie, czy szkolenie bhp może być przed rozpoczęciem pracy? Kiedy przeprowadzić szkolenie okresowe zgodnie z przepisami? Samodzielna kontrola jest tym trudniejsza, im więcej osób zatrudnia pracodawca. Warto więc wybrać szkolenia BHP dla pracowników Warszawa tanio, które organizowane są przez firmę zewnętrzną. Specjaliści dbają nie tylko o profesjonalne przeszkolenie pracowników, ale również terminową realizację zadań oraz całą niezbędną dokumentację.