Dokumentacja powypadkowa BHP – co należy wiedzieć?

14 grudnia, 2023

Jeśli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku, pracodawcy zobowiązany jest w ciągu 14 dni sporządzić stosowny protokół powypadkowy. Jest to dokument, pozwala ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Co powinna zawierać dokumentacja powypadkowa BHP?

Dokumentacja powypadkowa BHP terminy

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej BHP powstaje w kilku przypadkach. Najczęściej mowa o wypadku przy pracy, jednak protokół należy również przygotować, jeśli do wypadku dojdzie w trakcie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Dokumentacja powypadkowa BHP terminy zostały ściśle określone przepisami prawa. Zgodnie z nimi, na sporządzenie protokołu powypadkowego pracodawca ma 14 dni od uzyskania informacji o wypadku. W uzasadnionych przypadkach można ten termin wydłużyć, jednak w protokole trzeba zawrzeć wyjaśnienie, dlaczego dokumentację przygotowano z opóźnieniem. Tymczasem okres przechowywania dokumentacji powypadkowej wynosi 10 lat. Dotyczy to nie tylko samego protokołu, lecz również ewentualnych dodatkowych materiałów wyjaśniających.

Co powinien zawierać protokół powypadkowy BHP?

Jeśli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku, pracodawca zobowiązany jest powołać zespół, składający się z pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy. Niemniej jednak za sporządzenie samego protokołu powypadkowy odpowiedzialność, zgodnie z przepisami prawa, ponosi pracodawca. Dokument ten powinien zawierać:

  • wskazanie osoby poszkodowanego pracownika oraz osoby pracodawcy,
  • wyjaśnienia poszkodowanego,
  • relacje świadków zdarzenia,
  • klasyfikację prawną wypadku,
  • charakterystykę podjętych działań powypadkowych,
  • opinie lekarzy oraz innych specjalistów w zależności od specyfiki wypadku,
  • szkice i fotografie z miejsca wypadku,
  • dokumentację opracowaną na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pełnowartościowa dokumentacja powinna pomóc ustalić przyczyny oraz okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Protokół jest dokumentem, na którym należy oprzeć się, ustalając zakres ewentualnej odpowiedzialności karnej. Protokół stanowi również podstawę wypłacenia świadczenia przez organ rentowy czy ubezpieczenia, jeśli pracodawca wykupił polisę. Należy w nim zawrzeć informację dotyczącą tego, że do wypadku doszło przy pracy oraz w sposób nagły. Bardzo ważne jest również ustalenie, że wypadek nie nastąpił z umyślnej winy pracownika bądź w wyniku rażącego zaniedbania z jego strony. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Dokumentacja powypadkowa- jak postępować, gdy dojdzie do wypadku przy pracy?

Choć sporządzenie dokumentacji powypadkowej BHP jest obowiązkiem pracodawcy, prawo nie zabrania korzystać z usług firm zewnętrznych, świadczących usługi z zakresu BHP. Jeśli w przedsiębiorstwie nie wyznaczono specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, warto powierzyć przygotowanie protokołu osobom doświadczonym. Należy pamiętać, że na sporządzenie protokołu oraz zebranie stosownego materiału dowodowego mamy jedynie 14 dni, natomiast okres przechowywania dokumentacji powypadkowej wynosi aż 10 lat. Zespół powypadkowy, przed zatwierdzeniem protokołu, musi wnikliwie się z nim zapoznać, przy czym poszkodowany ma prawo zgłosić ewentualne uwagi oraz zastrzeżenia. Uzyskuje także dostęp do akt sprawy, mogąc sporządzać z nich notatki, odpisy czy kopie. Podobne prawa ma rodzina pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy.

*Oferujemy kompleksowe doradztwo BHP w sporządzaniu dokumentacji BHP dla firm na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.