Czy odpalenie gaśnicy jest szkodliwe dla zdrowia?

18 stycznia, 2024

Gaśnica jest zaprojektowana do skutecznego tłumienia pożaru i nie wydziela niebezpiecznych substancji w czasie użycia (pomijając niektóre typy gaśnic, jak na przykład proszkowe, których uruchomienie może powodować wydzielanie pyłów, które mogą prowadzić do podrażnień dróg oddechowych). Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na bezpieczeństwo podczas użycia gaśnicy. Poniżej postaramy się o nich opowiedzieć.

Gaśnicy należy używać tylko wtedy, gdy nie znajdujemy się w zamkniętym pomieszczeniu

Podczas pożaru może powstać toksyczny dym i gazy, które są szkodliwe dla zdrowia. Dlatego trzeba zawsze starać się pozostawać na bezpiecznej odległości od ognia i unikać wdychania dymu. W przypadku szczególnie niebezpiecznych substancji, gaśnicę należy używać jedynie w warunkach, w których możemy bezpiecznie oddalić się od źródła zagrożenia.

Bezpiecznie jest używać jedynie gaśnicy sprawnej technicznie

Jeśli gaśnica jest uszkodzona lub nieprawidłowo przetestowana, może dojść do wycieku niebezpiecznych substancji. Dlatego gaśnice należy regularnie serwisować i kontrolować, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.

Ryzykowne sytuacje związane z używaniem gaśnic

W zwykłych warunkach gaśnica jest odpowiednim narzędziem do zwalczania pożaru i nie powinna stanowić zagrożenia. Jednakże istnieje kilka potencjalnych zagrożeń, które warto wziąć pod uwagę:

  • Wybuchy: Niektóre typy gaśnic mogą zawierać substancje lub gazy, które mają potencjał do wybuchu lub reakcji chemicznych, gdy są niewłaściwie przechowywane lub używane. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użycia gaśnicy.
  • Obecność toksycznych substancji: Niektóre gaśnice mogą zawierać środki chemiczne lub gazy, które są toksyczne dla człowieka. Dlatego istotne jest, aby unikać wdychania tych substancji i stosować ochronę osobistą (jak maska ochronna) podczas używania gaśnicy.
  • Uszkodzenia fizyczne: Gaśnice zazwyczaj są dość solidne, ale mogą ulec uszkodzeniu, co może prowadzić do wycieku lub gwałtownej reakcji. Należy zachować ostrożność przy manipulacji gaśnicą i unikać jej upadku lub uderzania nią o ścianę.

Jak bezpiecznie użyć gaśnicy?

Aby prawidłowo używać gaśnicy ręcznej, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Sprawdź gaśnicę: Upewnij się, że gaśnica jest dostępna, sprawna i w terminie ważności. Przed użyciem sprawdź, czy ma prawidłowe ciśnienie wewnątrz i czy nie widoczne są żadne uszkodzenia.

2. Upewnij się, że jesteś odpowiednio oddalony od ognia: Zanim użyjesz gaśnicy, upewnij się, że jesteś w bezpiecznej odległości od ognia. Nie zbliżaj się do płonących materiałów na tyle blisko, żeby narazić się na niebezpieczeństwo.

3. Pamiętaj o bezpieczeństwie: Przed podjęciem działań zabezpiecz się i upewnij, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Jeśli pożar jest zbyt duży lub dym jest intensywny, natychmiast opuść pomieszczenie i wezwij profesjonalną pomoc.

4. Użyj odpowiedniej metody gaśniczej: Istnieje kilka różnych typów gaśnic, takich jak proszkowe, pianowe, dwutlenku węgla, itp. Ważne jest, aby stosować odpowiedni typ gaśnicy do danego rodzaju pożaru.
– Gaśnice proszkowe: Zbliż się do ognia, trzymając gaśnicę w ułożeniu pionowym. Zabezpiecz stopę gaśnicą i upewnij się, że znajduje się na stabilnej powierzchni. Następnie naciskając dźwignię, rozpocznij rozpylanie proszku, poruszając się w kierunku ognia od boku do boku. Staraj się trafić bezpośrednio w źródło płomieni.
– Gaśnice pianowe: Podobnie jak w przypadku gaśnic proszkowych, zbliż się do ognia, trzymając gaśnicę w pozycji pionowej. Następnie przyciśnij dźwignię i rozpocznij wylewanie piany na obszar ognia, próbując trafić w jego źródło.
– Gaśnice dwutlenku węgla: Używanie gaśnic dwutlenku węgla jest podobne do gaśnic proszkowych. Zbliż się do ognia, trzymając gaśnicę w pozycji pionowej. Zwolnij blokadę dźwigni (jeśli istnieje), a następnie wyceluj dyszę gaśnicy w źródło płomieni. Naciskaj dźwignię, aby wydmuchać dwutlenek węgla na ogień.

5. Poruszaj się ostrożnie: Kiedy stosujesz gaśnicę, poruszaj się ostrożnie i kontroluj kierunek rozpylania gaśnicy, aby uniknąć rozprzestrzenienia ognia na inne obszary.

6. Kontynuuj monitorowanie: Po użyciu gaśnicy, nadal monitoruj miejsce pożaru, aby upewnić się, że ogień nie rozprzestrzenia się ponownie.

Podsumowanie

Podsumowując, prawidłowe użycie gaśnicy nie powinno być szkodliwe dla zdrowia, ale warto zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń i działać zgodnie z zaleceniami producenta.

* O tym, jak prawidłowo używać gaśnicy oraz jak dobrać odpowiedni sprzęt do swojego biura lub domu, dowiesz się na kursach BHP Warszawa.