PL ENG GER FR ESP
 
 

wydawnictwa

Nasze propozycje wydawnicze:

Czasopismo Praca i Zdrowie CZASOPISMO - Praca i Zdrowie

Polskie forum ochrony pracy to nowy na polskim rynku wydawniczym specjalistyczny magazyn poświęcony ochronie pracy, także medycynie pracy. Ochrona pracy jest misją. Wypełniają ją urzędy, instytuty badawcze, placówki oświatowe i medyczne, wypełniają ją również inspektorzy pracy, społeczni inspektorzy pracy, specjaliści i służby bhp oraz dobrze zarządzający swoimi firmami pracodawcy. Do nich wszystkich adresowany jest miesięcznik Praca i Zdrowie.

Więcej informacji pod adresem internetowym miesięcznika:
www.pracaizdrowie.com.pl
Wymagania BHP Wymagania BHP przy pracach biurowych. wyd. III poprawione i uzupełnione
A-5, str.123

Książka wymienia obowiązki pracowników i pracodawców w dziedzinie bhp, wymagania powierzchniowo-przestrzenne stanowisk pracy biurowej, bezpieczeństwo pracy, wymagania higieniczno-sanitarne i socjalne, bhp przy obsłudze monitorów ekranowych, drukarek oraz kserokopiarek, wypadki przy pracy i świadczenia powypadkowe, wykaz aktów wykonawczych wydanych po nowelizacji Kodeksu pracy.
Instrukcja BHP lnstrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
A-5, str.16

Słownik BHP Słownik ochrony człowieka w środowisku pracy
A-5, str.235

Zawiera 500 haseł, definicji, skrótowych informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przeznaczony jest dla uczniów, studentów, służby bhp, osób kierujących pracownikami, społecznych inspektorów pracy oraz Komisji Bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie wstępne BHP Szkolenie wstępne BHP
A-5, str.16

Broszura zawiera ramowe programy instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp, metodykę realizacji instruktaży oraz wzór dokumentowania szkolenia wstępnego.
Podręcznik szkoleniowy Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy na terenach budowy. Podręcznik szkoleniowy.
A-4, str.106

Książka zawiera 57 rysunków prawidłowo zabezpieczających poszczególne rodzaje robót budowlanych i ma ona na celu aby warunki na terenach budowy nie powodowały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Przeznaczony jest dla kierowników, majstrów, brygadzistów i pracowników na stanowiskach robotniczych.
INSTRUKCJE:
  • BHP w biurze
  • Bezpiecznej obsługi komputera
  • BHP przy obsłudze kopiarki kserograficznej
  • BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
  • BHP przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym
szkolenia otwarte BHP

Ośrodek Edukacyjny
BHP DLA CIEBIE
ul. Górskiego 6 lok. 34
RESTAURA GÓRSKIEGO
00-033 Warszawa

tel. 22 657 11 04
tel. +48 608 488 707

email:
biuro@bhpdlaciebie.eu

 
 

Copyright by BHP dla Ciebie©