PL ENG GER FR ESP
 
 

szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte:

Ochrona przeciwpożarowa w firmie

   Szkolenie w zakresie przygotowania wyznaczonych pracowników do wykonywania działań związanych z ochroną przeciwpożarową.
  • Obowiązki pracodawcy wynikające z ustaleń zawartych w Kodeksie Pracy i w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.
  • Zasady wyposażania obiektu w wymagany przepisami sprzęt do zwalczania pożarów.
  • Prawidłowe wytyczanie i oznakowywanie dróg ewakuacyjnych.
  • Znajomości zagrożeń skutkujących koniecznością ewakuacji ludzi.
  • Zasady prowadzenia i kierowania ewakuacją ludzi z obiektów w sytuacji zagrożenia.

3, 17  lutego 2017 r.
Czas trwania szkolenia - 2 godziny
Koszt szkolenia - 89 pln/os. (cena obejmuje komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat z ukończenia szkolenia)Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
   Zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu oceny zagrożeń zawodowych i metod ochrony przed zagrożeniami oraz kształtowanie warunków pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz postępowania w razie wypadku.

7, 14, 21 lutego 2017 r.  
Czas trwania szkolenia - 4 godziny (samokształcenie kierowane)
Koszt szkolenia - 40 pln/os. (cena obejmuje komplet materiałów szkoleniowych oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami
   Zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności szczególnie z zakresu oceny zagrożeń zawodowych, ryzyka zawodowego
i ochrony przed nimi pracowników oraz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

7, 14*, 21 lutego 2017      * brak wolnych miejsc
Koszt szkolenia - 40 pln/os. (cena obejmuje komplet materiałów szkoleniowych oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)Pierwsza pomoc
   Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów ratujących życie.

3*, 17  lutego 2017 r.        * brak wolnych miejsc
Czas trwania szkolenia - 3 godziny
Koszt szkolenia - 99 pln/os + VAT (cena obejmuje komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat z ukończenia szkolenia)

szkolenia otwarte BHP

Ośrodek Edukacyjny
BHP DLA CIEBIE
ul. Górskiego 6 lok. 34
RESTAURA GÓRSKIEGO
00-033 Warszawa

tel. 22 657 11 04
tel. +48 608 488 707

email:
biuro@bhpdlaciebie.eu

 
 

Copyright by BHP dla Ciebie©